Länkar

Rotary International                          Rotary-rörelsens internationella huvud-ebbservice

Rotary Finland                                    Rotary-rörelsens nationella huvud-ebbservice

Rotary District 1410                           Det lokala distriktets sida

Pargas Rotary klubb                           Vår fadderförening

Pargas stad                                           Vår stad

Åbo skärgård                                        Information om vår skärgård

Väståbolands Företagare                   Det lokala näringslivet

Rotary Youth Exchange                     Rotary ungdomsutbytes infosidor

IFMR                                                     Motorcyklisterna webbsida

IYFR                                                      Rotary Mariners webbsida